Tips for IFR-flyging!

Disse tipsene er for PPL-piloter som flyr IFR av og til, uten mye erfaring. Kom gjerne med forslag og forbedringer.

Forberedelser

Planlegging

Underveis